ผมไม่เคยเชื่อคำพูดที่ว่า "เรียนที่ไหนก็เหมือนกัน" เพราะมันไม่จริงเลยครับ

คนที่พูดแบบนี้คือเป็นการปลอบใจตัวเองที่ไม่สามารถเอาลูกเข้าโรงเรียนดีๆได้

 

หลานผมเรียน ป.3 โรงเรียนเอกชนแห่งหนึ่งย่านสาทรใต้ครับ

เรียนภาคปกติ ไม่ได้เรียน EP English Program ไม่ได้เรียนภาคสองภาษา

แต่หลักสูตรโรงเรียนที่นี่โหด แทบทุกวิชา คือต้องเรียนทั้งภาษาไทยและอังกฤษ

เพื่อให้เด็กสามารถไปแข่งขันกับที่อื่นได้

แน่นอน ข้อสอบส่วนนึงจะเป็นภาษาอังกฤษล้วนๆ

 

ผมได้รับหน้าที่เป็นคนติวหลาน  แต่กลับหน้าหงายและมึนงเป็นอย่างมาก

เมื่อมาเจอการเรียนการสอน ของเด็กสมัยนี้

 

ตัวอย่าง

1. We use different materials in different ways depending on their .....?

a. properties  b. color   c. weight   d. body

 

2. Which plants are reproduced by forming bulbs?

a. onion  b. garlic  c. narcissus  d. all of these

 

3. What materials are soft?

a. feathers  b. stones  c. wood  d. metals

 

4. What materials are transparent?

a. water b. water and glass  c. rubber  d. jute

 

5. What material that we can get from the animal?

a. linen  b. jute  c. wool  d. paper

 

6. Look at the life cycle of frog and rearrange the cycle.

   a. Egg  b. Young Frog  c. Tadpole  d. adult frog

ตอบ  Egg -> Tadpole -> young frog -> adult frog

 

7. Which animal lays hundred of eggs at a time

a. Female frog  b. cat  c. zebra d. tiger

 

8. We get clay from......  Clay is used to make pots, bricks and tiles.

a. water  b. soil  c. animal  d. wood

 

9. After a few weeks, when the baby birds are fully developed, they break open the .... and come out.

a. shell  b. body  c. bulb d. none of these

 

Part II  Fill in the blanks

1. Some materials are .................. . They do not allow water to enter.

2. Some materials are .................. . They allow sublight to pass through.

3. Some materials are .................. . They do not break easily

 

อันนี้ตอบ waterproof, transparent, hard ตามลำดับ  -..-

 

PARTIII  Name the stages in the lifecycle of

a. Bean

.b. cockroach

c. butterfly

d. onion

e. frog

ตอบ

a. Seed -> Baby Plant -> New Plant -> young plant -> adullt plant-> seed

b. Egg -> nymph -> adult ->egg

c. Egg -> Larva(caterpillar) -> pupa -> Adult Butterfly

d. Bulb -> young plant -> adullt plant

e. egg -> tadpole -> young frog -> adult frog

 

นี่ยังไม่รวม essay.

A khife has a blade made of steel, but its handle is made from wood or plastics.

A computer is mainly made from plastic and different metals.

Leathers are used for making shoes, sandals, gloves and bags.

Cotton and wool are used to make clothes.

บลาๆๆ

 

มันบ้าไปแล้วนิ

นี่มันเกิดอะไรขึ้น

จำได้ว่า ตอนผมเรียน ป.3 เพิ่งจะสะกดคำว่า zebra ได้

แล้วไม่สามารถเรียงประโยคยาวๆได้  เรียงได้แต่ ประธาน + กริยา + กรรม จบครับ

ไม่สามารถมีส่วนต่อขยาย มีคอมม่า มีอะไรแบบนี้ Tongue out

 

ไม่ได้ว่าอะไรนะ ผู้ใหญ่บางคนยังไม่รู้ความหมายคำว่า depend on, flexible, transparent, caterpillar, waterproof ฯลฯ

ยังมี jute อีก อะไรว้าาาาา  tadpole อีก Tongue outTongue out

 

ย้ำว่านี้คือสิ่งที่ ป.3 สมัยนี้เรียนครับ Tongue outTongue out

 

ผมไม่เสียใจนะ ที่เห็นหลานตื่น 6 โมงเช้า ไปหลับในรถ กินข้าวในรถ เพื่อไปโรงเรียนดีๆในเมือง

ขากลับบ้านก็หลับในรถตลอดอีก กินข้าวในรถอีกรอบ

 

ผมเห็นว่ามันเป็นการลงทุนที่คุ้มค่ามากๆ ที่สำคัญเด็กต้องฝึกการมีวินัยที่ดี

 

ค่ารถรับส่ง ค่าน้ำมัน ค่าทางด่วน ค่าที่จอดรถ ค่าของกิน

Cost มากมายที่ผมต้องจ่ายตอนไปรับหลานที่โรงเรียนทุกวัน

ผมไม่เสียดายเลย แม้มันจะตกอยู่ที่วันละ 250 บาท ก็ตาม

 

คนยุคผม  คาดว่ากำลังจะล้าหลังในอีกไม่นาน

เทอมหน้า หลานผมจะได้เขียนเว็บไซท์ ส่งวิชาคอมพิวเตอร์ Tongue out

ซึ่งผมเรียนตอน ป.ตรี -*-

 

สิ่งที่เราทำได้ตอนนี้คือ ศึกษา เรียนรู้ พัฒนาฝีมือให้เก่งกาจ  เพื่อที่ว่าในอนาคตสิบกว่าปีข้างหน้า

จะได้ไม่เจอเด็กยุคนี้มาแย่งงานเราทำครับ

 

 

Comment